Loading...
Powiat Policki Pomaga2022-10-04T16:18:33+02:00

Powiat Policki Pomaga 

to działanie, którego głównym celem jest udzielenie Państwu pomocy w rozwiązywaniu różnych spraw i problemów życia codziennego.

Wsparcie Mieszkańców Powiatu to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiamy sobie w naszej pracy. Pragniemy wskazać wszystkim potrzebującym, osobom starszym, niepełnosprawnym czy zagrożonym wykluczeniem społecznym, w jaki sposób uzyskać potrzebne informacje, dofinansowanie lub opiekę. Doradzamy, jak pozostać aktywnym, dbać o zdrowie, korzystać z działań różnych instytucji i organizacji na terenie naszego Powiatu. Tworzymy także dodatkowe możliwości udzielania pomocy w znalezieniu pracy, rehabilitacji, zakupie potrzebnego sprzętu, ułatwiającego funkcjonowanie czy likwidację barier architektonicznych. Chcemy też chronić naszych Mieszkańców przed zagrożeniami istniejącymi w internecie i na drogach. Informujemy o podstępnych działaniach przestępców. Tworzymy miejsca, w których można znaleźć potrzebną opiekę i wsparcie. Pomagamy organizacjom pozarządowym w ich działaniach aktywizujących Mieszkańców naszego regionu oraz skierowanych do osób potrzebujących. Tak bowiem postrzegamy rolę jednostki samorządu terytorialnego – podmiotu stworzonego do działań na rzecz lokalnej społeczności.

Zapraszamy zatem do korzystania z informacji zawartych w Wideobibliotece umieszczonej na stronach internetowych, abyście Państwo wiedzieli, gdzie uzyskać pomoc i z jakich udogodnień możecie skorzystać w Powiecie Polickim.  

Rada i Zarząd Powiatu w Policach

Aktualności

Wideobiblioteka Powiatu Polickiego

Kontakt: 

Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police
tel: 914328155 lub 914328156,
Przejdź do góry