Wspieraj lokalnie i wygrywaj nagrody!

Ruszyła akcja Powiatu Polickiego  promująca możliwość dokonania, w ramach zeznania podatkowego za 2021 rok, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, odpisu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego posiadających siedzibę na terenie Powiatu Polickiego.

Jej celem jest efektywne wspieranie lokalnych organizacji pożytku publicznego (organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego, OPP).

Akcja  trwa od 15 lutego do 6 maja 2022 r.

Wyślij zgłoszenie!

Poznaj organizacje pożytku publicznego z Powiatu Polickiego