Bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej pod nazwą

 „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Powiat Policki w ramach obchodów Dni Zdrowia w Powiecie Polickim zorganizował bezpłatne testy sprawności ruchowej i poznawczej dla osób 60+. Akcją została przeprowadzona w Policach, Nowym Warpnie, Dobrej i Kołbaskowie  we wrześniu i w październiku br. 

W ramach  akcji chętni mieszkańcy Powiatu Polickiego mogli bezpłatnie wykonać testy sprawności ruchowej i poznawczej. Badanie składało się z testu pamięci i testu sprawności ruchowej. Badanie nie stawiało diagnozy, ale wskazywało czy dana osoba ma problem sugerujący chorobę otępienną i czy powinna jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej po skierowanie do specjalisty (geriatry, neurologa, psychiatry) w celu przeprowadzenia pogłębionych badań. Wczesna diagnoza umożliwia wydłużenie nawet o kilka lat okresu samodzielnego życia, bez potrzeby korzystania z intensywnej, całodobowej opieki.

Kampania informacyjno-edukacyjna ,,Alzheimer–rozumiem–wspieram” w ramach której prowadzono badania miała na celu zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych (demencji) oraz potrzeb osób chorych i ich opiekunów rodzinnych.

Akcja odbyła się:

  • 27 września w Starostwie Powiatowym w Policach
  • 29 września w Gminie Nowe Warpno.
  • 3 października w Gminie Dobra
  • 6 października w Gminie Kołbaskowo

Każda z osób biorących udział w wydarzeniu otrzymała niezbędne materiały informacyjne, a także upominek – niespodziankę od organizatorów.