Centrum Informacji dla Cudzoziemców (CIC) w Powiecie Polickim realizuje kompleksowe działania na rzecz cudzoziemców przebywających w powiecie polickim. Zadaniem Centrum jest świadczenie pomocy cudzoziemcom w aklimatyzowaniu się w Polsce w wymiarze społecznym i zawodowym, jak również budowanie zrozumienia dla potrzeb i problemów cudzoziemców przebywających w powiecie polickim oraz budowanie chęci i gotowości wśród mieszkańców i cudzoziemców do wzajemnej integracji. Centrum Informacji dla Cudzoziemców będzie prowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy z siedzibą w Mierzynie w ramach zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców,  finansowanego przez Powiat Policki.  

W punkcie w Policach, w Mierzynie oraz zdalnie w wyznaczone dni doradcze będą prowadzone: 

 • konsultacje i doradztwo (w formie osobistej i zdalnej) na tematy i problemy, z którymi najczęściej spotykają się cudzoziemcy, jak np. 

– legalizacji pobytu, 

– dostępu do usług publicznych, 

– kultury i rekreacji, 

– pomocy społecznej, 

– procedur urzędowych, 

– sprawniejszemu poruszaniu się po rynku pracy itp.

 • działania edukacyjne i wspomagające, jak np.:
  – dodatkowe, zdalne i telefoniczne doradztwo specjalistyczne ekspertów zewnętrznych,
  – warsztaty, szkolenia czy wizyty studyjne dla cudzoziemców,
  – tłumaczenia,
  – pomoc prawna,
  – przygotowanie mini przewodnika po regionalnych i lokalnych instytucjach i ich ofercie,
  – przygotowywanie i publikowanie informacji o zmianach w prawie i procedurach (np. w sprawie regulacji COVIDowych);  
 • organizacja seminarium inicjującego współpracę i wymianę doświadczeń międzyinstytucjonalnych w zakresie oferty i współpracy z cudzoziemcami. 

W ramach działań CIC zostanie uruchomiony dyżurny numer telefonu doradczego (wraz z kanałem komunikacyjnym na Whatsapp), czynny również w dni poza godzinami pracy punktów informacyjno-doradczych. 

Obsługa Centrum Informacji dla Cudzoziemców będzie prowadzona w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim.