PL
EN
UKR

Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Powiecie Polickim  zaprasza na spotkania z naszymi doradcami.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w wybrane wtorki w godz. 9.00-14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Policach przy Placu Bolesława Chrobrego 8 oraz w wybrane czwartki w godz. 13.30 18.30 w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym w Mierzynie przy ulicy Weleckiej 13b.

Dyżurować będą specjaliści z dziedzin takich jak prawo, rynek pracy, doradcy gospodarczy i psycho-społeczni czy HR.

Cały czas jesteśmy też dostępni dla Państwa pod numerem telefonu: 729 871 074 oraz adresem e-mail: cic.biuro@gmail.com

Plan dyżurów w grudniu 2022:

01.12.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Angelika Felska – pedagog i pracownik socjalny, przedsiębiorca. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej. Doradzi osobom niepełnosprawnym w zakresie poruszania się w instytucjach pomocy społecznej oraz pokrewnych.

Języki: polski, niemiecki.

06.12.2022 (PUP Police 9.00-14.00)

Anna Kryszkiewicz – specjalista od spraw projektów, finansowanych z EFS oraz poruszania się po współczesnym rynku pracy. Doradzi w dostępie do usługo publicznych, kultury i rekreacji.

Języki: polski, norweski, angielski.

15.12.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Lidia Król – filolog, tłumacz j. niemieckiego, specjalistka ds. projektów, doradza osobom potrzebującym wsparcia w sprawach dnia codziennego.

Języki: polski, niemiecki, rosyjski, angielski.

20.12.2022 (PUP Police 9.00-14.00)

Przemysław Jerzy – filolog oraz przedsię biorca, doradca w zakresie prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej, handlu międzynarodowego oraz codziennego poruszania się w realiach współczesnej Polski.

Języki: polski, rosyjski, ukraiński, angielski.

Zapraszamy do kontaktu!!!

The Information Centre for Foreigners in Police District invites you to meetings with our advisors.

As last year, we are at your disposal on Tuesdays from 9.00 am to 14.00 pm at the Labour Office Powiatowy Urząd Pracy in Police at Bolesław Chrobry Squere 8 and on Thursdays from 13.30 pm to 18.30 pm at the West Pomeranian Folk High School Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym-ZUL in Mierzyn at Welecka 13B. Specialists in fields such as law, the labour market, economic and psycho-social advisors and HR will be on duty.

We are also available to you all the time on the telephone number: 729 871 074 and e-mail address: cic.biuro@gmail.com

December 2022 schedule:

01.12.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Angelika Felska – pedagogue and social worker, entrepreneur. She specializes in raising funds to develop her own business. She will advise people with disabilities on how to navigate social welfare and related institutions.

Languages: Polish, German.

06.12.2022 (PUP Police 9.00-14.00)

Anna Kryszkiewicz – specialist in ESF funded projects and navigating the contemporary labour market. She will advise on access to public services, culture and recreation.

Languages: Polish, Norwegian, English.

15.12.2022 (ZUL Mierzyn 13.30-18.30)

Lidia Król – philologist, German translator, project specialist, advises people in need of support in everyday matters.

Languages: Polish, German, Russian, English.

20.12.2022 (PUP Police 9.00-14.00)

Przemysław Jerzy – philologist and entrepreneur, advisor in the field of running a business in Poland, international trade and everyday moving in the reality of modern Poland.

Languages: Polish, Russian, Ukrainian, English.

We’re looking forward to seeing you!

Інформаційний центр  поліції округу  для іноземців запрошує  вас на зустріч з  нашими радниками. Як і минулого року, ми  у вашому розпорядженні по вівторках з 9.00 до 14.00 на  пункті повітового  бюро праці  міліції на площі Болеслава Хробрего, 8 та по четвергах з 13.30 до 18.30 Західнопоморському народному університеті в  Мєжині, вул. Велецька 13б.

Чергувати будуть спеціалісти  в таких галузях як  право, ринок  праці, людські ресурси чи економічні та  психосоціальні консультанти.

Ми завжди доступні для Вас також за номером  телефону: 729 871 074

та  електронною адресою: cic.biuro@gmail.com

Графік  змін на грудень  2022 року

01.12.2022 (ЗУЛ  Мєжин  13.30-18.30)

Анжеліка  Фельська – педагог, соціальний працівник, підприємець. Спеціалізується  на пошуку  джерел  для  фінансування  розвитку бізнесу. Пропонує  поради  для  людей з інвалідністю  у сфері соціальної  допомоги  та  пов’язані питання.

Мови: польська, німецька.

06.12.2022 ( ПУП Полице 9.00-14.00)

Анна  Кришкевич  спеціаліст  з проектів, які фінансуються  Європейським  соціальним фондом, та з орієнтації  на сучасному  ринку  праці. Пропонує поради  щодо доступу  до державних  послуг, культури  та відпочинку.

Мови: польська, норвезька, англійська.

15.12.2022 (ЗУЛ  Мєжин  13.30-18.30)

Лідія  Кроль – філолог, перекладач з німецької  мови, спеціаліст  з проектів. Консультує людей, які потребують підтримки  у повсякденних  питаннях.

Мови: польська, німецька, російська, англійська.

20.12.2022 ( ПУП Полице 9.00-14.00)

Пшемислав  Єжи – філолог  і підприємець, радник  у сфері  ведення  підприємницької діяльності  в Польщі, міжнародної  торгівлі та повсякденної  орієнтації в реаліях Польщі.

Мови: польська, російська, українська, англійська.

Будь  ласка, зв’яжіться  з нами!!!