Ośrodki wsparcia

Masz pod opieką osobę starszą lub niesamodzielną – potrzebujesz pomocy?

Ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Senior+ w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17 prowadzony przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” tel. 91 486 59 81 adres e-mail kontakt@stowarzyszenie-zlotywiek.pl
Skierowanie do Dziennego Domu Senior+ wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach tel. 91 424 06 99;
Ośrodek wsparcia – Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17, tel. 504 019 976 lub 500 892 960;

Borykasz się z problemami psychicznymi  u siebie lub członka rodziny – potrzebujesz pomocy?

Ośrodek wsparcia – Powiatowy Klub Samopomocy w Policach przy ul. Kresowej 5 prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach

Doświadczasz przemocy w rodzinie, szukasz schronienia dla siebie i dziecka – potrzebujesz pomocy?

Ośrodek wsparcia – Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie, Karwowo 12, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, tel. 506 972 360, adres e-mail domdlamatek.karwowo@gmail.com;
Ośrodek wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Policach przy ul. Kosynierów Gdyńskich 25 prowadzony przez Stowarzyszenie ,,Monar” z Warszawy tel. 91 317 65 91 e-mail police@monar.org