Powiat Policki realizuje program „Aktywny Rodzic”, który skierowany jest do osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 5. roku życia. Projekt zakłada wsparcie rodziców poprzez refundację poniesionych kosztów opieki
nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego, u niani lub w przedszkolu, pod warunkiem podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
Uczestnik projektu może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 1200 zł miesięcznie, przez maksymalnie 12 miesięcy (tj. 12 refundacji),
licząc od dnia rozpoczęcia finansowania opieki nad dzieckiem.
Nabór wniosków do udziału w projekcie pilotażowym „Aktywny Rodzic” finansowanym z rezerwy Funduszu Pracy w ramach konkursu „Stabilna Praca – Silna Rodzina” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Policach.
Więcej informacji na temat zasad udziału w projekcie można uzyskać
pod numerami telefonów:
91 312 32 09
91 312 32 07
lub
pod linkiem :