Starostwo Powiatowe w Policach umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.
Skorzystanie z tłumacza języka migowego online jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.
Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:
Sposób 1 – poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Starostwa Powiatowego w Policach,  gdzie w Kancelarii Głównej (na parterze budynku) znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi tłumacza języka migowego online. Pracownik za pośrednictwem tabletu z kamerą, połączy się z tłumaczem języka migowego online. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
Sposób 2 – z usługi tłumacza języka migowego online można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (typu komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerkę oraz podłączenie do Internetu. Usługa tłumacza języka migowego online znajduje się pod adresem: www.policki.pl  (logo z prawej strony ekranu napisem PJM).